Jednotlivé esencie

Austrálske kvetové esencie - Jacaranda
Jacaranda
 • Rozhodnosť, rýchle myslenie, nájdenie rovnováhy
 • Rozptylenosť, nekľud, premenlivosť nálad, unáhlenosť
Austrálske kvetové esencie - Kangaroo paw
Kangaroo paw
 • Láskavosť, senzitivita, potešenie so spoločnosti ľudí
 • Neohrabanosť, netaktnosť, necitlivosť
Austrálske kvetové esencie - Kapok bush
Kapok bush
 • Vstrebávanie informácií, odvaha vyskúšať nové veci, vnímavosť, vytrvalosť
 • Apatia, vystrašenosť, ľahostajnosť, bez nadšenia, váhavosť
Austrálske kvetové esencie - Lichen
Lichen
 • Uľahčuje prechod do Svetla, napomáha oddeleniu fyzického a astrálneho tela, uvolňuje energie, ktoré sú viazané k Zemi
 • Nevedomie čo je potrebné hľadať pri odchode za Svetlom, zemské puto v astrálnej úrovni
Austrálske kvetové esencie - Little flannel flower
Little flannel flower
 • Bezstarostnosť, radosť, hravosť
 • Popieranie vnútorného dieťaťa, prílišná vážnosť u detí a dospelých
Austrálske kvetové esencie - Macrocarpa
Macrocarpa
 • Entuziazmus, vnútorná sila, odolnosť, výdrž
 • Vyčerpanosť, únava
Austrálske kvetové esencie - Mint bush
Mint bush
 • Snaha iniciácie spirituality, jasné myšlienky, kľud, schopnosť zvádnuť situáciu
 • Znepokojenie, rozrušenie, zmätok často spojený s uvedomením si spirituality
Austrálske kvetové esencie - Monga waratah
Monga waratah
 • Posilnenie vlastnej vôle, viera, že môžem prelomiť závislosť na akomkoľvek chovaní, prevzatie zodpovednosti za sebahodnota
 • Závislosť na niekom – niečom, neschopnosť robiť veci sám
Austrálske kvetové esencie - Moutain devil
Moutain devil
 • Bezpodmienečná láska, štastie, zdravé hranice, odpustenie
 • Nenávisť, hnev, pocit krivdy a ublíženia, podozrievavosť
Austrálske kvetové esencie - Mulla mulla
Mulla mulla
 • Redukcia efektu ohňa a slnka ( popáleniny ), zbavuje strachu z ohňa
 • Strach z ohňa a horúcich predmetov, strach spojený s vystavením sa slnku a žiareniu