Jednotlivé esencie

Austrálske kvetové esencie - Sunshine wattle
Sunshine wattle
 • Schopnosť opäť uvidieť krásu života, radosť, vzrušenie, prítomný okamih, optimistický nahľad do budúcnosti
 • Zaseknutie sa v minulosti, očakávanie negatívnej budúcnosti, prenos negatívnych zkúseností do prítomnosti, vnímanie komplikácií
Austrálske kvetové esencie - Tall mulla mulla
Tall mulla mulla
 • Uvolnenie sa v prítomnosti druhých, pocit bezpečia, odvaha k sociálnym interakciám
 • Samotárstvo, stres z konfrontácie s druhými, strach z interakcie s ostatnými, neľahké byť v prítomnosti druhých
Austrálske kvetové esencie - Tall yellow top
Tall yellow top
 • Pocit súnaležitosti, prijatie seba a druhých, nájdenie " domova", schopnosť požiadať o podporu
 • Odcudzenie, pocit osamelosti, izolácia od všetkého a všetkých
Austrálske kvetové esencie - Turkey bush
Turkey bush
 • Inšpirácia, kreatívne vijadrenie sa, koncentrácia, dôvera vo vlastné umelecké schopnosti
 • Zablokovnaie kreativity, nedôvera vo svoje vlastné kreatívne schopnosti
Austrálske kvetové esencie - Waratah
Waratah
 • Guráž, huževnatosť, prispôsobivosť, silná viera, posilneie pudu sebazáchovy
 • Zúfalstvo, strata nádeje, schopnosť reagovať na krízu
Austrálske kvetové esencie - Wedding bush
Wedding bush
 • Záväzok vo vzťahoch, ku svojim cieľom, venovanie sa zmyslu života
 • Ťažkosti s prijatím záväzku, väzby
Austrálske kvetové esencie - Wild potato bush
Wild potato bush
 • Pocit vlastnej ťažoby a potreba vystúpiť", frustrácia, fyzické limity
 • Schopnosť posunúť sa ďalej, sloboda, entuziazmus
Austrálske kvetové esencie - Wisteria
Wisteria
 • Radosť a pôžitok zo sexu, zvýšenie senzitivity, otvorenosť, nežnosť
 • Nepohoda pri sexe – hlavne ženy, neschopnosť uvolniť sa, strach z fyzickej intimity
Austrálske kvetové esencie - Yellow cowslip orchid
Yellow cowslip orchid
 • Humanitárny záujem, nestrannosť, nezaujatosť v emóciách, konštruktívny pohľad na vec
 • Kritika, odcudzovanie, byrokracia
69 produktov