Esencia dúha

Duha web

Esencia Dúha je štvrtá vysokovibračná božská esencia. Bola vyrobená 11. mája 2017 v Glastonbury v Anglicku. Tak isto, ako predošlé tri esencie ( ISIS, SOLAR LOGOS, GAIA ) bola veľmi silne podporená duchovnými bytosťami. Celému procesu prípravy tejto esencie požehnali Isis, Melchizedek, Chung Fu a prvý krát bol prítomný Metatron.
Dúhu môžeme uvidieť vždy za vhodných prírodných podmienok – dažďa, slnka a svetla. Tieto podmienky nám umožnia prostredníctvom dúhy vidieť len časť lúčov Svetla, ktoré obklopujú Zem. Lúče svetla strážia anjeli a archanjeli, ktorí pomocou nich prinášajú Svetlo ku každej duši na Zemi, ktorá je pripravená a otvorená. Lúče Svetla sú tvorené farbami, zvukmi a svetlom, ktoré obklopujú našu planétu navôkol a tým chránia matku Zem a všetky bytosti na nej.
Zlaté lúče Solar Logos, ktoré prúdia na Zem z centra Vesmíru sú veľmi silné, preto k nám prichádzajú prostredníctvom týchto lúčov Svetla obklopujúcich našu Zem.
Esencia Dúha prináša porozumenie jednoty a prepojenia bytostí na Zemi, pochopenie dôležitosti spoločnej práce na božskom pláne. Táto esencia prináša jednotu svetla v srdci, s čím prichádza uvedomenie si lásky a mieru. Vytvára v človeku množstvo vnútornej sily, ktorá osvieti myseľ, povznesie dušu a umožní srdcu vnímať božiu prítomnosť. Toto spojenie umožňuje ľuďom tvoriť mier, harmóniu, jednotu a lásku v novom svete na Zemi.

Esencia Dúha pomáha evolúcii duše a uvedomeniu si nekonečných možností, prebudeniu a rozpomínaniu si na božskú podstatu, krásu, lásku a slávu.

Účinky Dúhy

  • umožní veľmi jemne priviesť energiu Solar Logos ku vám
  • uvedomenie si, že sme multidimenzionálne bytosti
  • dovolí žiariť svetlom Stvoriteľa do najtemnejších miest v psychike, aby boli znovu objavené kvality, ktoré sú stratené, pochované alebo ukryté
  • prijatie každej farby do celého tela, srdca a mysli, čo prinesie hlboké porozumenie, liečenie a lásku od Stvoriteľa
  • uvedomenie si svojho potenciálu a odstránenie limitov, ktoré nám bránia uskutočniť všetko, čo chceme, objavenie možností čohokoľvek
  • dovolenie si rásť a cítiť seba ako svetelnú Bytosť, prepojenie sa s božskou podstatou a svetlom v nás
  • vyživuje aurické telo a vývoj duše
  • pomáha rozpomenúť sa na krásu a lásku, ktorou sme a ukáže cestu k nekonečným možnostiam a potenciálu v nás
  • vytvára pocit podpory, ochrany a výživy
  • dopomáha zhmotniť novú cestu na Zemi – harmóniu, rešpekt, mier, uznanie a lásku