Esencia Gaia - Matka Zem

Gaia web

Na začiatku, keď mi bolo povedané vytvoriť túto esenciu, miesto kde som ju tvoril bolo ochraňované duchovnými bytosťami, ktoré ma viedli. Otvárala sa veľká sila matky Zeme / Gaie, ktorá vychádzala z veľkej hĺbky Zeme. Hovoriac jej jazykom mi sprostredkovala: ,,Hovorím k vám, mojim ľuďom. Pohnite sa dopredu a pamätajte si: Pamätajte si pocit jednoty, z ktorej pochádzate a zo Svetla, ktoré spolu vytvárame. Som úžasná liečiteľka. Som telo, z ktorého je vytvorené vaše telo. Som esencia vašej esencie, ktorá prináša všetko, čo vás vyživuje, ochraňuje, dáva vám možnosť rásť a byť v spojení. Do mňa sa vlieva veľké svetlo. Cez moje vedenie môžete prijať svetlo do vášho tela. Som matkou všetkého života na Zemi. Vo mne všetky elementy tancujú: vzduch, voda, oheň, zem. Do mňa sa absorbuje všetko svetlo a späť sa vracia k vám. Som úžasná premena. Príjmite moju silu cez vaše nohy. Započúvajte sa do môjho hlasu, volám vás, aby ste si pamätali, že všetci sme jedno bytie. Rastiem, meníme sa, ostaňte blízko mňa, aby som vás mohla podržať, keď pôjdeme na ceste vysoko a dovolíme si prijať čisté svetlo zo srdca božského. Odovzdajte mi svoje strachy, odovzdajte mi svoje zranenia. Pite z mojej esencie, som váš liečiteľ, sme v jednote – vaše a moje telo. Pocíťte moje liečenie, som matkou vášho života, tu som, matka Zem. Požehnávam všetkým elementom v mojej Zemi a aj vo vašom tele.“

Účinky Gaie

 • vytvára harmóniu medzi elementami: voda, oheň, vzduch, zem, ktorá je v nás a okolo nás
 • ukazuje božskú podstatu v nás, pozdvihuje vedomie
 • spojenie, rovnováha a prepojenie medzi Vesmírom a Zemou; vyšším JA a našou bytosťou
 • dovolí nám úplne sa napojiť na energiu z esencie SOLAR LOGOS, ktorá prúdi na Zem
 • pomáha s uzemnením - s pocitom byť vo svojej pravej podstate, byť a žiť v tele, srdci a mysli a vyvažuje naše Svetlo, ktoré * pomáha rozžiariť všetko okolo nás
 • dáva do rovnováhy ženskú a mužskú božskú podstatu v nás
 • posilňuje pocit bezpečia a prijímania zmien
 • ukotvuje a uzemňuje na veľmi hlbokej duchovnej úrovni a dvíha naše vedomie
 • precítenie milujúcej a ochrannej energie Zeme / Gaie
 • otvára prepojenie zmenami transformácie, ktoré sa dejú v nás a okolo nás
 • pozýva nás vytiahnuť najvyššiu duchovnú energiu a božskú lásku sem dole na Zem a je tu pre nás
 • dovoľuje nám opäť nadviazať vzťah s vyšším JA a dáva nám možnosť spojiť sa s naším božským zámerom; všetko sa deje s pokojom uzemnenia
 • doslovne nás spája do jednoty s Nebom a Zemou
 • dáva nám odvahu sa cítiť bezpečne a byť viacej prípustný zmenám

Posledných pár rokov pulzujúce zlaté lúče energie SOLAR LOGOS začali prúdiť dole na Zem zo srdca božského a centrálneho Slnka. Táto čistá sila lásky bola premenená, keď sa dostala do atmosféry Zeme, do Bieleho svetla, z kade ľudstvo ju už mohlo dostať, pretože prapôvodná energia bola veľmi silná na prijímanie. Avšak naša matka Zem - Gaia, čisté planetárne bytie bola aktivovaná týmto vnútorným pulzovaním božského. Gaia sa vyvíja, rastie jej vedomie podobne ako to, čo sa deje v celom Vesmíre.
Všetci ľudia sú hosťami na tejto planéte, a preto potrebujú vedieť o vývoji Gaie a stať sa jej súčasťou. Dostať sa do srdca matky Zeme, byť v prúde, ktorý tu práve prebieha. Ak sme v prúde všetkých veľkých duchovných zmien a energií, ktoré nás zaplavujú, potom začíname viacej prijímať a cítiť sa bezpečne v čase týchto zmien.
EsenciaGAIA nám pomáha uvedomiť si nezvyčajnú silu, ktorá sa nachádza tam dole v matke Zemi, kam patríme aj my. Pri práci s Gaiou sa uzemňujeme za pomoci energie Zeme a tá nám umožňuje sa viac otvoriť a prijať energiu zo SOLAR LOGOS. Pomáha otvoriť sa prijímaniu božskej lásky, SOLAR LOGOS a vytvoriť priestor na uzemnenie tejto energie.

Ľudia sú mostom božského, ktoré prichádza na Zem a tiež prepojením Zeme s božským. Esencia GAIA posilňuje náš zmysel precítiť znamenia a vracia nás späť k prepojeniu s vyšším JA a späť ku zmyslu života, pre ktorý sme sem na Zem prišli. Všetko prebieha veľmi jemným uzemneným spôsobom.
EsenciaGAIA je prejavom jednoty. Najprv harmonizuje božské JA, potom naše vyššie JA a nakoniec našu bytosť. Zároveň prebieha harmonizácia ženského a mužského princípu.
Je to dôležitá esencia v tomto čase, kedy sa božská láska túži naplno prejaviť v ľudskom vedomí a otvoriť naše srdcia. Až doteraz bolo veľmi málo ľudí schopných prijať túto energiu, avšak teraz je ľudstvo pripravené ju prijať a sú už otvorení.