Esencia Solar Logos

Solar

Solar Logos je esencia, ktorá bola vytvorená v máji 2015. Energia Solar Logos je vesmírna sila, čisté svetlo z Centrálneho Slnka Vesmíru. Jedná sa o veľmi silnú, hlboko pôsobiacu esenciu, ktorá prišla práve v dobe, kedy sa na Zemi odohrávajú veľké zmeny. Všade, kde sa pozriete; v prírode, ekonomike, politike dochádza ku zmenám, ktoré môžete vnímať ako negativitu, neistotu alebo tmu. Solar Logos je tu, aby nám pomohla zvládnuť túto veľkú evolučnú zmenu.

Účinky Solar Logos

  • prispôsobenie sa veľkým zmenám, energiám, ktoré prúdia na Zem
  • uvoľnenie bolesti, ktorú si nesieme z minulosti
  • lieči emočné a psychické rany
  • čistí srdcovú čakru a prináša lásku a otvorenie srdca
  • otvára poznanie Kto Som a vyťahuje hlbokú pravdu
  • aktivuje svetlo v nás
  • prináša so sebou Kristove vedomie
  • zvyšuje vibrácie
  • prebúdza silu a tvorivosť
  • spája so Zdrojom a porozumením