Angelsword

  • jasnejšie rozpoznanie odkazov z Vyššieho vedomia a komunikácie, sprístupnenie vlastných darov a schopností, uvolnenie negatívnych spirituálnych energií
  • Neschopnosť spojenia so svojím Vyšším vedomím, spirituálne ovládnutie, duchovná nejasnosť