Banksia robur

  • Radosť zo života, entuziazmus, záujem
  • Skľúčenosť, letargia, frustrácia