Bauhinia

  • Prijatie, objektívnosť, nezaujatosť
  • Bránenie sa zmene, strnulosť, nepoddajnosť, neochota