Black-eyed susan

  • Vnútorný kľud, spomalenie a ukľudnenie sa
  • Netrpezlivosť, neustále v pohybe, neschopnosť zastaviť sa, neustála snaha niečo dosiahnuť