Boronia

  • Jasnosť, vyrovnanosť, kreatívna vizualizácia
  • Posadnutosť, státie na mieste, vyhranené názor o ľudoch a udalostiach