Dospelosť

  • skleslosť
  • necitlivosť
  • pocit nezúčastnenosti
  • hnev
  • spurnosť
  • pocit „ Nie je to fér“

Náprava: Esencia poukazuje na hlavné otázky, ktoré teenegery zvyčajne zažívajú. Zvyšuje seba-prijatie, komunikáciu, sociálne zručnosti, harmóniu vo vzťahoch, dospievanie, emočnú stabilitu a optimizmus ( Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw, Red Helmet Orchid, Southern Cross, Sunshine Wattle, Tall Yellow Top).