Hojnosť

  • pesimizmus
  • uzavretá schopnosť prijímania
  • strach z nedostatku
  • nedostatok jasného vedenia

Náprava: Odstraňuje negatívne predsudky, rodinné vzorce, vnútorných sabotérov a strach z nedostatku. Umožňuje byť plne otvorený prijímaniu veľkých darov na všetkých úrovniach, nie len finančných ( Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philoteca, Pink Flannel Flower, Southern Cross, Sunshine Wattle).