Jednotlivé esencie

Bottlebrush

 • Jasné myslenie, kľud, schopnosť vyrovnať sa so zmenami a ísť ďalej, puto medzi matkou a dieťaťom
 • Nevyriešený vzťah s matkou, zahltenie významnými cyklami v živote ( dospevanie, tehotenstvo, rodičovstvo, stárnutie, umieranie)

Bush fuchsia

 • Odvaha prehovoriť, spojenie sa s vlastnou intuíciou, zjednotenie informácií, zlúčenie mužského a ženského aspektu
 • Mentálna neprítomnosť, nervozita z prejavu na verejnosti, ignorácia vlastného " sedliackeho rozumu", nemotornosť

Bush gardenia

 • Vášeň, obnova záujmu o partnera, zlepšenie komunikácie
 • Vyhorenie vzťahu, opotrebovanosť, zaujem iba o seba, neuvedomenie si potrieb druhého

Bush iris

 • Duchovné prebudenie, prijatie smrti ako prechodného stavu, odblokovanie základnej čakry a centra dôvery
 • Strach zo smrti, materializmus, lamomstvo, ateizmus

Christmas bell

 • Napomáha k manifestácii prianí
 • Strach z nedostatku

Crowea

 • Mier a kľud, nájdenie rovnováhy, jasnosť v pocitoch
 • Neustále obavy, pocit, že nie je niečo v poriadku

Dagger hakea

 • Odpustenie, otovrené vyjadrenie pocitov
 • Zlosť, mrzutosť, hnev voči vlastnej rodine, priaťeľom, bývalým partnerom

Dog rose

 • Sebadôvera, guráž, schopnosť naplno obsiahnuť životnej
 • Bojácnosť, tréma, neisota, obavy, hamblivosť

Dog rose of the wild forces

 • Vyrovnanie, kľud a nájdenie rovnováhy emcií v období vnútorného a vonkajšieho nepokoja
 • Strach zo straty kontroly, hystéria, bezdôvodná bolesť

Five corners

 • Nájdenie vlastnej vnútornej sily, seba prijatie, oslava vlastnej krásy – jedinečnosti
 • Nedostatok sebaúcty, sebalásky, sebadôvery