Jednotlivé esencie

Flannel flower

 • Nežnosť a citlivosť v dotykoch, dôvera, otvorenosť, schopnosť vyjadriť vlastné pocity, radosť z fyzickej blízkosti
 • Odpor k fyzickým dotykom, necitlivosť u mužov, problémy s intímnym životom

Freshwater mangrove

 • Otvorenosť novým skúsenostiam, získanie nového – iného pohľadu, zdravé presvedčenie v tradície
 • Uzavretosť srdca z dôvodu očakávania a predsudkov, ktoré boli naučené často generačne, nie osobne získané

Fringed violet

 • Odstránenie efektov, ktoré zanechali nedávné alebo staré úzkostné udalosti, uzdravenie poškodenej aury, duchovná ochrana
 • Poškodenie aury, úzkosť, nedostatočná duchovná ochrana

Gray spider orchid

 • Viera, kľud, odvaha
 • Teror, strach z útoku nadprirodzených síl

Green essence

 • Harmonizuje vibrácie plesní, čistí
 • Emočné utrpenie spojené s črevnou a kožnou poruchou

Green spider orchid

 • Telepatická komunikácia, poskytnutie informacií, až vtedy, keď nastane správny čas, naladenie sa
 • Nočné mory, fóbie z minulých životov, silná negatívna reakcia na krv

Gymea lily

 • Pokora, skromnosť, schopnosť sebavyjadrenia, umenie oceniť a vnímať ostatných
 • Arogancia, byť stredobodom pozornosti, túžba po úspechu, sila a dominancia

Hibbertia

 • Spojenie sa s vlastnou múdrosťou, sebaprijatie, využitie vedomostí
 • Túžba po získaní informácií, až fanatický pocit o seba zlepšenie, prílišná sebadisciplína, nadradenosť

Illavara flame tree

 • Istota, sebadôvera, sebaprijatie
 • Pocit zdrvenia z odmietnutia, strach z prevzatia zodpovednosti ( rodičovstvo), pocit nepatričnosti, sebaodmietanie

Isopogon

 • Pripomenutie si dávno zabudnutých schopností a zručností, spojenie srdca a hlavy, odpustenie si od manipulácie a kontroly
 • Neschopnosť poučiť sa z minulých skúseností, tvrdhohlavosť, zarytosť, dominujúci intelekt