Jednotlivé esencie

Jacaranda

 • Rozhodnosť, rýchle myslenie, nájdenie rovnováhy
 • Rozptylenosť, nekľud, premenlivosť nálad, unáhlenosť

Kangaroo paw

 • Láskavosť, senzitivita, potešenie so spoločnosti ľudí
 • Neohrabanosť, netaktnosť, necitlivosť

Kapok bush

 • Vstrebávanie informácií, odvaha vyskúšať nové veci, vnímavosť, vytrvalosť
 • Apatia, vystrašenosť, ľahostajnosť, bez nadšenia, váhavosť

Lichen

 • Uľahčuje prechod do Svetla, napomáha oddeleniu fyzického a astrálneho tela, uvolňuje energie, ktoré sú viazané k Zemi
 • Nevedomie čo je potrebné hľadať pri odchode za Svetlom, zemské puto v astrálnej úrovni

Little flannel flower

 • Bezstarostnosť, radosť, hravosť
 • Popieranie vnútorného dieťaťa, prílišná vážnosť u detí a dospelých

Macrocarpa

 • Entuziazmus, vnútorná sila, odolnosť, výdrž
 • Vyčerpanosť, únava

Mint bush

 • Snaha iniciácie spirituality, jasné myšlienky, kľud, schopnosť zvádnuť situáciu
 • Znepokojenie, rozrušenie, zmätok často spojený s uvedomením si spirituality

Monga waratah

 • Posilnenie vlastnej vôle, viera, že môžem prelomiť závislosť na akomkoľvek chovaní, prevzatie zodpovednosti za sebahodnota
 • Závislosť na niekom – niečom, neschopnosť robiť veci sám

Moutain devil

 • Bezpodmienečná láska, štastie, zdravé hranice, odpustenie
 • Nenávisť, hnev, pocit krivdy a ublíženia, podozrievavosť

Mulla mulla

 • Redukcia efektu ohňa a slnka ( popáleniny ), zbavuje strachu z ohňa
 • Strach z ohňa a horúcich predmetov, strach spojený s vystavením sa slnku a žiareniu