Kombinácie esencií

Cestovná

 • osobné vyčerpanie a únava
 • dezorientovanosť

Náprava: Podpora pri cestovných ťažkostiach. Osobitne je výborná pri problémoch s cestovnou horúčkou. Umožňuje človeku pricestovať do destinácie s pocitom vyrovnania, harmónie a bez únavy ( Banksia Robur, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Bush Iris, Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla Mulla, Paw Paw, Red Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew, Tall Mulla Mulla).

Dospelosť

 • skleslosť
 • necitlivosť
 • pocit nezúčastnenosti
 • hnev
 • spurnosť
 • pocit „ Nie je to fér“

Náprava: Esencia poukazuje na hlavné otázky, ktoré teenegery zvyčajne zažívajú. Zvyšuje seba-prijatie, komunikáciu, sociálne zručnosti, harmóniu vo vzťahoch, dospievanie, emočnú stabilitu a optimizmus ( Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw, Red Helmet Orchid, Southern Cross, Sunshine Wattle, Tall Yellow Top).

Dynamika

 • dočasná strata nadšenia, vzrušenia, vedenia

Náprava: Esencia je určená pre ľudí, ktorí sa necítia úplne dobre. Účinkuje na harmonizáciu vyčerpania, prepracovania, skľúčenosti alebo vyhorenia pri prejavoch na fyzickom tele. Napomáha pri pocitoch fyzického obmedzenia ( Banksia Robur, Crowea, Illawarra Flame Tree, Macrocarpa, Old Man Banksia, Yellow Cowslip Orchid).

Hojnosť

 • pesimizmus
 • uzavretá schopnosť prijímania
 • strach z nedostatku
 • nedostatok jasného vedenia

Náprava: Odstraňuje negatívne predsudky, rodinné vzorce, vnútorných sabotérov a strach z nedostatku. Umožňuje byť plne otvorený prijímaniu veľkých darov na všetkých úrovniach, nie len finančných ( Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philoteca, Pink Flannel Flower, Southern Cross, Sunshine Wattle).

Kreativita

 • bloky/ prekážky s vyjadrením kreativity

Náprava: Oslobodzuje vnútorné vedenie a otvára srdce. Inšpiruje pri kreatívnom a emocionálnom vyjadrovaní. Nežným a pokojným spôsobom dáva vnútornú silu a rozvahu pri verejnom vystupovaní a spievaní ( Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla, Turkey Bush).

Magnetizmus

 • pocit vyčerpania a monotónnosti
 • nevyváženosť s rytmom Zeme

Náprava: Úžasne uvoľňuje emočný strach a úzkosť spojenú so Zemou, harmonizuje v tele človeka elektrické a elektromagnetické žiarenie/ vlny ( Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, Paw Paw, Waratah).

Meditačná

 • psychický útok
 • poškodená aura
 • pnutie, podráždenosť
 • psychické vyčerpanie

Náprava: Zobudenie osobnej spirituality či už pre duchovnú alebo náboženskú činnosť. Zvýšenie prístupu k vyššiemu JA a zároveň poskytuje psychickú ochranu a liečenie aury. Vysoko sa odporúča pre ľudí, ktorí sa venujú meditáciám ( Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, Fringed Violet, Green Spider Orchid, Red Lily).

Očistná

 • emočné plytvanie/ mrhanie/ zaťaženie
 • pocit preťaženia

Náprava: Uvoľnenie a očista od emočnej záťaže. Čistí a obnovuje/ buduje emočnú ochranu ( Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog Rose, Wild Potato Bush).

Pohotovostná

 • panika
 • strach
 • úzkosť

Náprava: Pomáha ľahko odbúrať paniku, strach, úzkosť. Ak osoba potrebuje špeciálnu zdravotnú pomoc, táto esencia zabezpečí pohodlie, pokiaľ pomoc dorazí. Podáva sa každú hodinu a aj častejšie, ak je potrebné stabilizovať akútne pocity ( Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, Fringed Violet, Gray Spider Flower, Sundew, Waratah).

Poznanie

 • denné snívanie
 • zmätok
 • strata kontroly

Náprava: Udáva priamy smer a jasnosť pri verejnom prejave, speve, čítaní alebo študovaní. Napomáha zlepšiť prístup k vyššiemu JA, ktoré uchováva vedomosti a zážitky z minulosti. Harmonizuje intuitívny a vedomý proces a pomáha integrovať nápady a informácie.