Kombinácie esencií

Prechod

 • pocity zaseknutia
 • strach zo smrti
 • nedostatok životného smerovania

Náprava: Prijímanie zmien v živote. Vyrovnanie a pohyb dopredu vo veľkých životných zmenách. Hlavné uvedomenie pre ľudí, ktorí sú na križovatke. Aj pre ľudí, ktorí vedia čo chcú, len nevedia ako to dosiahnuť. Esencia prináša pokoj, vznešenosť a jasnosť ( Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea, Silver Princess).

Sexualita

 • hamba
 • nervozita z pohlavného aktu

Náprava: Dovoľuje sa cítiť prirodzene, seba prijatie, akceptovanie vlastného tela. Pomáha človeku otvoriť sa zmyselnosti a dotyku. Dáva priestor vychutnať si emočnú a fyzickú intimitu. Napomáha odstrániť emočnú hambu. Obnovuje vášeň a záujem o vzťahy ( Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose, Wisteria).

Ukľudňujúca

 • prílišná zaangažovanosť
 • strata priestoru pre vlastnú realizáciu
 • ako človek vždy na poslednom mieste

Náprava: Povzbudzuje v čase a priestore na relaxáciu, uvoľňuje rozjímanie so sebou samým, dáva priestor vychutnať si relaxačné činnosti. Napomáha pri neschopnosti nájsť si čas na seba. Relaxácia bez externých tlakov a požiadaviek. Umožňuje upokojiť sa a vychutnať si relax ( Black-eyed Susan, Bottlebrush, Boronia, Bush Fuchsia, Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower, Paw Paw).

Viera

 • nízke sebavedomie
 • pocit viny
 • hamblivosť
 • nedostatok presvedčenia
 • obeť vlastného zmýšľania

Náprava: Vyzdvihuje pozitívne kvality vlastného sebavedomia a rozhodnosti. Dáva pocit uvolnenia v prítomnosti cudzích ľudí a otvára pravdivý úsudok. Rieši negatívne podvedomé vzorce, ktoré sme si vytvorili o sebe samých a tak isto vinu, ktorá môže byť v nás zakorenená zo skutkov/ činov z minulosti ( Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, Desert Rose).

Vzťahová

 • pochybnosti
 • hnev
 • emočná bolesť
 • nepokoj
 • blokované emócie
 • neschopnosť mať jasno vo vzťahoch

Náprava: Zvýšenie kvality vzťahov, obzvlášť tých blízkych. Čistí a uvoľňuje hnev, odpor, blokované emócie, rozpaky a zmätok v búrlivých vzťahoch. Pomáha vyjadriť slovami svoje vlastné pocity a zlepšuje komunikáciu. Prelamuje rodinné podmieňovanie a zažité vzorce z minulosti, ktoré ovplyvňujú človeka v dospelom veku vo vzťahoch ( Bluebell, Boab, Bottlebrush, Bush Gardenia, Dagger Hakea, Flannel Flower, Mint Bush, Red Helmet Orchid, Red Suva Frangipani, Wedding Bush).
V intímnych vzťahoch sa dobre kombinuje s esenciou SEXUALITA.

Žena

 • zmeny nálad
 • únava
 • znechutenie

Náprava: Povzbudzuje ženskú vnútornú silu a krásu počas emočných výkyvov v období životných zmien. Pripomenutie pokoja a stability. Obnovenie pocitu – Cítiť sa dobre vo svojej podstate. Uľahčuje prechod zmenami s pocitom krásy. Harmonizuje akúkoľvek emočnú nevyrovnanosť počas puberty, menštruácie, tehotenstva a menopauzy ( Billy Goat Plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Mulla Mulla, Old Man Banksia, Peach-flowered Tea-Tree, Pink Flannel Flower, She Oak).

Žiarenie

 • strach spojený s emóciami
 • pocit úzkosti z ohňa/ tepla

Náprava: Uvoľňuje emočný strach spojený s ohňom, teplom alebo slnkom ( Mulla Mulla, She Oak, Spinifex).