Kreativita

  • bloky/ prekážky s vyjadrením kreativity

Náprava: Oslobodzuje vnútorné vedenie a otvára srdce. Inšpiruje pri kreatívnom a emocionálnom vyjadrovaní. Nežným a pokojným spôsobom dáva vnútornú silu a rozvahu pri verejnom vystupovaní a spievaní ( Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla, Turkey Bush).