Očistná

  • emočné plytvanie/ mrhanie/ zaťaženie
  • pocit preťaženia

Náprava: Uvoľnenie a očista od emočnej záťaže. Čistí a obnovuje/ buduje emočnú ochranu ( Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog Rose, Wild Potato Bush).