Poznanie

  • denné snívanie
  • zmätok
  • strata kontroly

Náprava: Udáva priamy smer a jasnosť pri verejnom prejave, speve, čítaní alebo študovaní. Napomáha zlepšiť prístup k vyššiemu JA, ktoré uchováva vedomosti a zážitky z minulosti. Harmonizuje intuitívny a vedomý proces a pomáha integrovať nápady a informácie.