Prechod

  • pocity zaseknutia
  • strach zo smrti
  • nedostatok životného smerovania

Náprava: Prijímanie zmien v živote. Vyrovnanie a pohyb dopredu vo veľkých životných zmenách. Hlavné uvedomenie pre ľudí, ktorí sú na križovatke. Aj pre ľudí, ktorí vedia čo chcú, len nevedia ako to dosiahnuť. Esencia prináša pokoj, vznešenosť a jasnosť ( Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea, Silver Princess).