Sexualita

  • hamba
  • nervozita z pohlavného aktu

Náprava: Dovoľuje sa cítiť prirodzene, seba prijatie, akceptovanie vlastného tela. Pomáha človeku otvoriť sa zmyselnosti a dotyku. Dáva priestor vychutnať si emočnú a fyzickú intimitu. Napomáha odstrániť emočnú hambu. Obnovuje vášeň a záujem o vzťahy ( Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose, Wisteria).