Viera

  • nízke sebavedomie
  • pocit viny
  • hamblivosť
  • nedostatok presvedčenia
  • obeť vlastného zmýšľania

Náprava: Vyzdvihuje pozitívne kvality vlastného sebavedomia a rozhodnosti. Dáva pocit uvolnenia v prítomnosti cudzích ľudí a otvára pravdivý úsudok. Rieši negatívne podvedomé vzorce, ktoré sme si vytvorili o sebe samých a tak isto vinu, ktorá môže byť v nás zakorenená zo skutkov/ činov z minulosti ( Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, Desert Rose).